Thông tin liên hệ


Địa chỉ: Tổ 27, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nhà máy: KCN Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Email: [email protected]