GIỚI THIỆU VỀ XE NÂNG ĐIỆN 1.4 TẤN
Đây là dòng xe nhỏ gọn, được thiết kế để nâng và di chuyển các tại trọng dưới 1.4 tấn trong môi trường công nghiệp và kho bãi. Đây là một thiết bị hiệu quả và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như logistic, vận chuyển, sản xuất và kho bãi để tăng cường năng xuất làm việc và giảm sức lao động.